Jdi na obsah Jdi na menu
 


Česká asociace sester

ČAS - je dobrovolná profesní organizace zdravotnických pracovníků, která se mimo jiné zabývá organizováním odborných akcí, konferencí a setkání v regionálním, celostátním a mezinárodním měřítku. Jako právnická osoba –
občanské sdružení registrované u MV ČR - hájí prostřednictvím svých delegovaných zástupců zájmy členů ČAS v poradních orgánech legislativy a exekutivy ČR. Základními organizačními složkami jsou odborné sekce (61 sekcí),
které v rámci sekce samostatně pořádají odborné akce a řeší pracovní problémy svých členů.

Sekce zdravotních laborantů sdružuje zdravotní laboranty všech odborností – biochemické, hematologické, mikrobiologické, genetické, imunologické, histologické, má 628 členů (celkový počet členů ČAS je 15 398).

Veškeré informace o členství v ČASu – sekci zdravotních laborantů a pořádaných odborných akcích jsou dostupné na webových stránkách organizace www.cnna.cz a členové sekce dostávají informace (pozvánky na semináře,
pracovní dny,…) na adresu svého trvalého bydliště 

 

Akce 2010 pořádané Sekcí ZL ČAS

www.cnna.cz/akce/domaci/